Inteon Zorgsupporter!

Met vele jaren ervaring in de zorg, kijken we naar de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment.

'De zorg' ervaart het personeelstekort als een groot probleem. Een probleem dat op basis van de nu bekende gegevens in de nabije toekomst alleen maar groter zal worden. Vanuit ons perspectief geldt de vraag hoe de facilitaire organisatie beter aan kan sluiten op de zorg om samen de dienstverlening richting de cliënten op een hoog niveau te houden. Omdenken is noodzakelijk.

 Vanuit het perspectief dat de zorg het heel druk heeft en het gegeven dat nog te veel tijd aan niet zorgtaken wordt gespendeerd is het logisch een omstandigheid te creëren waarin de zorg bijna alleen nog maar hoeft te zorgen. Cliënten die 24/7 in huis wonen hebben immers 3-4 uur echte zorg nodig op een dag. De rest is verblijf. Een verblijf dat we zo aangenaam mogelijk in willen richten met lekker eten, sociale geborgenheid, veiligheid, goede mogelijkheden om familie te ontvangen enzovoorts. Ook dat deel moet ook door professionals ingevuld worden. Daarvoor zijn multifunctioneel opgeleide medewerkers nodig.kan effectiever en efficiënter worden gewerkt. Bovendien ontstaat een veel aantrekkelijker baan voor (jonge) mensen die op de arbeidsmarkt komen in vergelijking tot allerlei functies rond deeltaken (alleen koken, alleen schoonmaken…). Door de druk van de zorg weg te nemen hoeft daar ook veel minder extra (duur) ingezet of ingehuurd te worden. In ultieme vorm zou de zorg als een wijkteam of thuiszorgteam in op de locaties kunnen fungeren. In het kwaliteitskader verpleegzorg staat nog steeds dat binnen 5 minuten zorg aanwezig moet zijn. Dat kan hiermee nog steeds geleverd worden.

In bijgevoegd filmpje zetten we e.e.a. nog eens visueel en verkort neer. Het is een beeld voor de nabije toekomst, die eigenlijk al begonnen is……. Doorgaan zoals we het nu doen is simpelweg geen haalbare optie. Wij praten er graag met jullie over door. 

Benieuwd naar onze MEERWAARDE?

Onderdeel van Adjust Consulting

Vragen?

Heeft u vragen? Laat dan hier uw emailadres of telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op:

Contact

Bezoekadres:                                                        Spoorlaan 10                                                          5481 SK Schijndel 

Postadres:                                                              Startbaan 6                                                              1185 XR Amstelveen

info@inteon.nl

info@adjust.nl