INTEON-team

inventieve organisatieondersteuning en -ontwikkeling!

Oplossingsgerichte ondersteuning

INTEON is opgericht door partners met tientallen jaren ervaring in de gezondheidszorg en het publieke domein. Onze motivatie is dat we weten dat ‘het’ anders én vaak ook beter kan! Inteon opereert binnen bedrijfsvoering en zet in op organisatieontwikkeling. Grenzen tussen traditionele ondersteuningsafdelingen zijn aan het vervagen. Er liggen vele uitdagingen zoals kennis- en uitbestedingsvraagstukken, kleinschalig organiseren, digitalisering en problemen op de arbeidsmarkt. De verandering van morgen is altijd sneller dan die van vandaag waardoor traditionele oplossingen continu onder druk staan. In die wereld slaat Inteon een brug tussen passende, inventieve ondersteuning en het behouden van de menselijke maat in dienstverlening naar de cliënt en zorgprofessional als uw én onze belangrijkste stakeholders.

 

Iedere organisatie en daarmee iedere vraag is uniek. Om te voorkomen dat we uitgaan van voor-gedefinieerde oplossingen verplaatsen we ons in de wereld van onze klant. We kijken door zijn bril naar vraagstukken, uitdagingen en oplossingen. Met onze kennis, ervaring en expertise zetten we in op een goede match tussen de vraagstelling en de juiste aanpak en professionals die verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke resultaten. Gebruik makend van de door Inteon ontwikkelde levenscirkel®, waarbij de client en de zorgprofessional centraal staan, kijken we van het geheel naar de delen en van de delen naar het geheel.

Onze aanvullende labels

Inventieve professionals

Als INTEON staan wij altijd in voor de strategische borging van onze netwerkorganisatie. Binnen onze organisatie kennen we slechts één laag: iedereen is gelijk. Als zodanig wordt er samengewerkt en kennis gedeeld. Door het aanbieden van onze expertise aan elkaar en aan onze opdrachtgevers worden we dagelijks wijzer. Er wordt altijd gewerkt met output gerelateerde opdrachten en concrete vraagstellingen. Hetgeen leidt tot een vooraf afgesproken realisatie. De partners van INTEON staan garant voor betrokken inventieve professionals die zich verbonden voelen door het delen van kennis en de wil om samen tot resultaten te komen.

Onze aanpak als maatwerk

We starten met de intake, uiteraard met een partner van INTEON. Samen met u werken we een case uit en we gaan helder en transparant reële doelstellingen formuleren. Maatwerk, dus!

Zodra we het hierover eens zijn, zetten we deze case om in een pragmatische opdracht. De uitvoering hiervan komt in handen van een betrokken, innovatieve professional. Hieraan voorafgaand toetsen we of er ook op het persoonlijke vlak een klik is tussen de professional en uw organisatie.                                                   We zijn immers samen verantwoordelijk voor de realisatie. Daarom ook leveren we precies wat we afgesproken hebben en we stoppen niet voordat iedereen tevreden is.

 

Onze waarden, uw zekerheden:

  • Wij beleven de visie en doelstellingen van uw organisatie.
  • Wij verbinden mensen, processen én belangrijke stakeholders.
  • Kennis is geen bezit, kennis stel je beschikbaar.
  • We ontwikkelen samen, ten behoeve van de hele sector.
  • Wij zorgen dat leveranciers partners worden.

Voor wie staan we klaar?

Onze roots liggen vooral in de zorgsector. Inteon heeft daarnaast ook ervaring in het breder publieke domein. Bemiddelend of strategisch aan uw zijde. Altijd adviserend en inventief.

Onze expertisegebieden

In het brede werkgebied van bedrijfsvoering is het als externe partner onmogelijk om op alle domeinen eigen expertise in eigen huis te hebben. Want, iedere dag verschijnen er nieuwe concepten, nieuwe technieken en nieuwe partijen in uw én onze wereld. Inteon is echter als geen ander in staat die ontwikkelingen te volgen en steeds weer om te zetten naar passende, maar vooral ook objectieve en onafhankelijke adviezen. Daarom maakt Inteon gebruik van eigen expertise en van zorgvuldig gekozen netwerkpartners. Dit altijd onder regie van Inteon professionals.  

Organisatieadvies en -ontwikkeling:

Organisaties maar ook hun omgeving veranderen en ontwikkelen zich continu. Inteon adviseert bij richting- en inrichtingsvraagstukken, interpretatie van nieuwe wetgeving, fusie versus ontvlechting, interne versus externe dienstverlening en centrale versus decentrale dienstverlening. Altijd gericht op de belangen van de cliënt en de zorgprofessional.

Bedrijfsvoering:

Vele bureaus adviseren. Het implementeren van een advies is vaak een grote uitdaging. Inteon levert interim-management voor uw bedrijfsvoering, maar ook ondersteuning op de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering. Optimale samenwerking tussen de verschillende afdelingen en het delen van expertise en kennis zijn harde voorwaarden om de cliënt en de zorgprofessional ook daadwerkelijk te ondersteunen.

Facilitair:

Inteon verzorgt interim Facilitair Management en ondersteuning op de deelgebieden. Facilitaire Dienstverlening is vaak ‘mensintensief’. Het evenwicht tussen leeftijdsopbouw en voortdurend veranderende vraagstellingen is veelal verstoord en leidt tot continuïteitsproblemen in bezetting en dienstverlening. Vraagstukken als centraal versus decentraal en intern versus extern worden door Inteon vanuit eigen kennis en expertise doorontwikkeld en geïmplementeerd.

ICT:

Vele vakgebieden veranderen. De veranderingen rond ICT gaan echter in de hoogste versnelling, zo ook de vragen van de interne klanten aan hun ICT-afdelingen. Vaak ontbreekt het aan een goede visie op ICT. Wat is nodig voor de bedrijfsvoering? Altijd het nieuwste of toch graag ‘beproefde’ techniek (denk ook aan domotica en telefonie). In eigen beheer of extern organiseren? Naar ‘the cloud’ of niet? Inteon is in staat om samen met u een professionele en toekomst bestendige visie op ICT op te stellen die past bij de visie en strategie van uw organisatie. Inteon kan u vervolgens begeleiden bij de operationalisering van die visie.  

 

Inkoop:

Inteon beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van inkoop. Gemiddeld 35 tot 40 procent van de omzet van een organisatie betreft beïnvloedbare spend. Hiermee is het volume aan financiële en kwalitatieve vraagstukken dat potentieel bij inkoop terecht komt aanzienlijk. Bij een goed ingerichte inkoopfunctie vervult inkoop een belangrijke rol bij het zorgvuldig inzetten van de beschikbare middelen. Inteon bundelt krachten in uw organisatie, zodat de inhoudelijke expertise van uw professionals gekoppeld wordt aan de professionaliteit van goede inkoop. Hiermee wordt de kwaliteit verhoogd terwijl de kosten dalen. Dit draagt bij aan gezonde bedrijfsvoering.

ECD Coach en andere specifieke dienstverlening:

Inteon is voortdurend en op alle niveaus in gesprek met zorginstellingen. Zij zoekt daarbij naar problematieken die breed leven in de sector om daar vervolgens oplossingen bij te ontwikkelen. De ECD coach is daar een voorbeeld van. Zowel aan de voorzijde als tijdens (vastgelopen) trajecten, is maatwerkondersteuning op het gebied van elektronische cliëntendossier geborgd. Andere specifieke gebieden zijn ontwikkeld of in een vergevorderd stadium. Inteon streeft er naar continue dienstverlening te ontwikkelen waar de zorgsector om vraagt. Financieel en HRM Inteon heeft geen eigen professionals op deze gebieden. Inteon heeft wel de expertise om vanuit bedrijfsvoerings-management ook deze afdelingen aan te sturen. Voor inhoudelijke verbeteringen, planvorming en implementaties verbindt Inteon opdrachtgevers en gespecialiseerde partners met elkaar. Geen leveranciers…..partners!

stateinwhichtheconferenceusingtheelectronictablet

“Bemiddelend of strategisch aan uw zijde. Altijd adviserend en inventief.”

rotterdam

“Inventieve oplossingen voor de langere termijn.”

schrijven-op-bord

“Wat kan anders, wat kan beter!”

zorgsector

“INTEON staat bekend om zijn oplossingsgerichte aanpak!”

Een afspraak met INTEON is snel gemaakt!

Online een afspraak maken met een van onze INTEON partners of een bezoek plannen? Graag! Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in. Zodra wij het hebben ontvangen nemen we spoedig contact met u op.